Siostry Józefitki

Siostry

Od  50 lat w życie uszewskiej parafii wpisana jest posługa sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa, które w 1884 r. założył św. ks. Zygmunt Gorazdowski, kanonizowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI 23.10.2005 r. w Watykanie. Aby zrozumieć istotę pracy apostolskiej sióstr, trzeba poznać działalność założyciela zakonu. Św. ks. Zygmunt Gorazdowski swoje powołanie odczytał w świetle Chrystusowej nauki o miłosierdziu. Już za życia nazywano go "Ojcem ubogich", gdyż szczególną troską otaczał najbardziej potrzebujących: bezdomnych, nieuleczalnie chorych, samotne matki, porzucone dzieci, ubogich, głodnych i bezrobotnych. Nieustannie inicjował nowe dzieła miłosierdzia w myśl maksymy: "Być wszystkim dla wszystkich, by zbawić choć jednego". Charyzmat swojego założyciela kontynuują jego "duchowe córki", których jest około pięciuset. Pełnią posługę w parafiach, szpitalach, domach starców, zakładach leczniczo - wychowawczych i domach dziecka. Od 1975 r. siostry józefitki rozpoczęły działalność misyjną. Obecnie ich domy zakonne znajdują się w Kongo, Kamerunie, Brazylii, Francji, Niemczech, Włoszech i na Ukrainie. Głównym patronem Zgromadzenia jest św. Józef, wzór głębokiej wiary, pokory i służby. Wpatrując się w jego postać, siostry łączą modlitwę z pracą tak, by działanie było modlitwą, a modlitwa została wcielona w czyn. Wyraża to hasło zakonne: "Serce przy Bogu, ręce przy pracy".
Siostry józefitki przybyły do parafii Uszew 5 marca 1966 r. na prośbę bpa Jerzego Ablewicza. Zamieszkały początkowo w wikarówce, obejmując opieką kościół, chorych oraz prowadząc katechizację dzieci w wieku przedszkolnym. Jak napisze w kronice parafialnej ks. proboszcz Zdzisław Zyzda: ,,Ich przyjście okazało się prawdziwym błogosławieństwem dla parafii". Z czasem siostry przeprowadziły się do tzw. "organistówki", która odtąd stała się ich domem zakonnym. W roku 1983 rozpoczęła się jego rozbudowa o trzy pokoje i kaplicę. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w tę inicjatywę s. Teofili Sudak i s. Stilli Marczak. Dzieło wspomagali także parafianie. Kaplica została poświęcona 22 grudnia 1985 r. i od tej pory raz w miesiącu odprawiana jest w niej Msza św., szczególnie uroczyście w dzień św. Józefa. Przed domem sióstr usytuowana jest figura patrona Zgromadzenia z napisem: "Idźcie do Józefa".
Obecnie w parafii pełnią posługę trzy siostry: s. Grzegorza  - przełożona, s. Michała oraz s. Konsolata Kubiszyn. Realizując misję Zgromadzenia związaną z dziełami miłosierdzia, siostry odwiedzają chorych i samotnych parafian. W każdą pierwszą środę miesiąca w szczególny sposób czczą św. Józefa. Ich życie duchowe jest bogate w modlitwę, post i pokutę. Widzimy je także przy pracy w kościele i pięknie utrzymanym ogrodzie, z pokorą realizujące swoje powołanie. Nie ulega wątpliwości, że obecność sióstr Józefitek oddziałuje na społeczność parafialną. Od kilku lat istnieje Wspólnota Modlitewna Świętego Józefa animowana przez s. Domicelę. W szeregi Zgromadzenia wstąpiły dwie siostry pochodzące z Uszwi: s. Ester Rojek, która pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej oraz s. Salvatoris Smaluch - misjonarka w Brazylii.

We wdzięcznej pamięci parafian pozostaną spoczywające na porafialnym cmentarzu: śp. s. Agnieszka Palica uosobienie dobroci, życzliwości i ofiarności oraz śp. s. Henryka Drabik, służąca chorym fachową pomocą medyczną.
Po 50 latach istnienia domu zakonnego trudno sobie wyobrazić uszewską wspólnotę parafialną bez sióstr Józefitek, które swoją pracą, modlitwą i dobrym słowem służą Bogu i ludziom, będąc żywym przykładem ofiarności, pokory i łączności z Chrystusem.