Panorama

Uszew położona jest w górnym dorzeczu rzeki Uszwicy, na obszarze malowniczego Pogórza Karpackiego, w województwie małopolskim. Pagórkowaty krajobraz miejscowości, przecięty w poprzek doliną Uszwicy, wzdłuż potokiem Zapniów, prostopadle do rzeki na wschód - doliną, stanowi urozmaiconą część Pogórza Wiśnickiego, wchodzącego w skład wschodniej części Pogórza Zachodniobeskidzkiego.
Jest to typowy teren karpacki, charakteryzujący się silnym rozczłonkowaniem terenu, porozcinany głębokimi dolinami bezimiennych strumieni. Różnice terenu w Uszwi dochodzą do 100 m. Wzdłuż miejscowości biegnie droga krajowa z Brzeska do Nowego Sącza, przecinająca wieś na część wschodnią i zachodnią.
Parafia Uszew pw. Św. Floriana Męczennika obejmuje dwie wsie: Uszew (ok. 1490 wiernych) oraz Zawadę Uszewską (ok. 500 wiernych). Należy do dekanatu Brzesko w diecezji tarnowskiej.

Adres strony internetowej diecezji tarnowskiej: http://www.diecezja.tarnow.pl