Kapłani

Ks. Krzysztof Tworzydło - proboszcz

Urodził się w 1969 r. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu. Ma trzy siostry i brata. Szkołę Podstawową ukończył w Nowym Wiśniczu, a następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pracę magisterską „Eklezjalny wymiar duchowości Arcybiskupa Jerzego Ablewicza” napisał pod kierunkiem bpa Władysława Bobowskiego. Dnia 28 maja 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Życińskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Bł. Karoliny w Tarnowie (1994-1998), Miłosierdzia Bożego w Brzesku (1998-2003), Narodzenia NMP w Tarnowie (2003-2010), Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej (2010-2014). Przez ostatnie 6 lat był proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Dulczy Małej.

W czasie dotychczasowej posługi kapłańskiej zdobył różnorodne doświadczenie duszpasterskie. Wielokrotnie był opiekunem LSO, Grupy młodzieżowej, Grupy misyjnej, parafialnego zespołu Caritas. Podczas posługi w Dąbrowie Tarnowskiej pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

W ubiegłym roku ks. proboszcz Krzysztof Tworzydło obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

 

Ks. Piotr Gwóźdź - wikariusz

Urodził się 12 stycznia 1993 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodzi z Radgoszczy (miejscowość położona między Dąbrową Tarnowską a Szczucinem) z parafii NMP Wspomożycielki Wiernych. Ma cztery siostry (dwie starsze i dwie młodsze) oraz brata bliźniaka.

Ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Radgoszczy, a następnie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zwieńczeniem studiów i formacji seminaryjnej była praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka. Dnia 25 maja 2019 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Andrzeja Jeża. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Floriana w Uszwi.

W wolnym czasie ks. Piotr rozwija swoje pasje i zainteresowania. Lubi słuchać muzyki, czytać książki, gotować, piec, chodzić po górach, zwiedzać ciekawe miejsca, grać w tenisa stołowego i piłkę siatkową, jeździć konno oraz spacerować. 

Ks. Prałat Jan Kudłacz

Urodził się 30 sierpnia 1950 r. w Obidzy k/ Krościenka. Kształtowały go góry i pobożność ludzi żyjących w twardych warunkach. Ma sześciu braci i dwie siostry. Szkołę podstawową kończył w Obidzy, następnie w roku 1969 zdał maturę w starosądeckim Liceum Ogólnokształcącym. Nie lekkomyślnie, ale po namyśle - jak sam mówi - wstąpił w 1970 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia ukończył z tytułem magistra, co było ewenementem na ówczesne czasy. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1976 r. z rąk abpa Jerzego Ablewicza. Został skierowany na pierwszą parafię do Gręboszowa nad Wisłą. Po trzech latach rozpoczął pracę w Mielcu, by tam tworzyć Parafię Ducha Świętego. Zajmował się budową kościoła i plebanii. Od 1983 r. pracował w Tylmanowej. W 1984 r. został skierowany do pracy misyjnej w Afryce. Po przygotowaniu językowym oraz z zakresu kultury afrykańskiej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i Paryżu, we wrześniu 1985 r. wyjechał jako misjonarz do Republiki Konga - Brazzaville. 11 lat posługiwał Kościołowi kongijskiemu w następujących parafiach: Nkayi, Divenie, Nyanga. Pracował razem z księdzem Marianem Pazdanem, który obecnie kontynuuje dzieło misyjne. Ze względów zdrowotnych i sytuacji politycznej wrócił do kraju w 1996 r. Rok później objął probostwo w Uszwi.

Doświadczenia zdobyte przez lata trudnej pracy zaowocowały dużymi zmianami w parafii. Dzięki inicjatywie Ks. Jana Kudłacza i dobrej współpracy z parafianami została odnowiona polichromia kościoła. Wykonano także jego elewację, dach pokryto blachą miedzianą, rozbudowano kaplicę cmentarną. Został wykonany parking oraz chodnik z kostki brukowej wokół kościoła. Zainstalowano również podświetlenie świątyni, a w 2015 r. jej okna ozdobiły witraże.  Ogromny nakład środków w budowanie kościoła materialnego wcale nie osłabia zaangażowania Księdza Proboszcza w rozwój duchowej świątyni, jaką jest wspólnota parafialna. Wyraża się ono w dbaniu o piękno liturgii, a także w trosce o parafian, których dotyka krzyż cierpienia i trudności.
W głębi serca Ks. Jan Kudłacz pozostaje nadal misjonarzem. W 2005, 2010 i 2014r. odwiedził Kongo, swoją drugą ojczyznę. W 2016 r. obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa.
Mając na uwadze gorliwość i trud włożony w pracę duszpasterską na kontynencie afrykańskim i w parafii Uszew, pełnioną funkcję wizytatora szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz referenta misyjnego, Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc mianował w 2007 r. Ks. Jana Kudłacza Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. W 2016 r. dekretem papieskim Ks. proboszcz otrzymał tytuł  Honorowego Kapelana Jego Świątobliwości.