S. Salvatoris (Kazimiera) Smaluch

Siostra Salvatoris (Kazimiera) Smaluch

Urodziła się 21 stycznia 1956 r. w Brzesku. Uczęszczała najpierw do Szkoły Podstawowej w Uszwi, a następnie uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. Po zdaniu matury studiowała na wydziale inżynierii sanitarnej i wodnej Politechniki Krakowskiej. Gdy ukończyła studia, podjęła pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Szynwałdzie. W 1980 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa w Tarnowie. Osiem lat później złożyła śluby wieczyste. Pracowała w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla dzieci w Wierzbicach, Domu Dziecka w Krośnie oraz przez kilka lat pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu w Kluczborku. W 2004 r. wyjechała na misje do Brazylii. Razem z siostrami prowadzi przedszkole, do którego uczęszcza 67 dzieci z biednych rodzin.