Ks. Kazimierz Kowalczyk

Ks. Kazimierz Kowalczyk

Urodził się 22 lipca 1955 w Uszwi. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Uszwi. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, które otrzymał w brzeskim liceum, wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którzy są znani, jako Sercanie. Jego wstępna formacja duchowa miała miejsce w nowicjacie w Pliszczynie k/Lublina. W latach 1975-1981 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Stadnikach. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 23 czerwca 1981 roku z rąk ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego.
Ks. Kazimierz Kowalczyk pracował, jako wikariusz w Lublinie, Bełchatowie, a w latach 1989-1995 był proboszczem w Stadnikach, gdzie znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów. Następnie pełnił obowiązki proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Był także wykładowcą etyki filozoficznej w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach. Obecnie pracuje w duszpasterstwie misyjnym w Domu Zakonnym w Warszawie. Jest doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 25 czerwca 2006 r. Obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.