O. Jan Smaluch

Ojciec Jan Smaluch

Urodził się 26 maja 1945 r. w Uszwi. Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej podjął naukę zawodu w Szkole Przemysłowej przy Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu, którą ukończył w 1962 r. Następnie rozpoczął pracę zawodową w Hucie im. Lenina na wydziale mechanicznym. Pracując jako ślusarz, a potem operator dźwigowy, kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Nowej Hucie. W 1967 r. zdał maturę, a w r. 1970 wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Polanicy Zdroju, gdzie trzy lata później złożył pierwsze śluby zakonne. Wyższe Studia Teologiczne ukończył u OO. Franciszkanów w Kłodzku, przyjmując w 1976 r. święcenia kapłańskie. Przygotowując się do pracy misyjnej, pojechał w 1978 r. do Paryża na naukę języka francuskiego. Rok później wyjechał z kraju do Belgii, by stamtąd 28 września 1979 r. odlecieć do Zairu. Po miesiącu pobytu w dzielnicy Kinszasy - stolicy Zairu został skierowany do buszu na misję w Dekese. Następnie wrócił do stolicy i objął stanowisko proboszcza w parafii św. Teresy w Ndili.
W 1986 r. rozpoczął pracę w parafii św. Atanazego na Mokali, gdzie wybudował kościół, szkolę podstawową na 12 klas, szkołę dla dziewcząt oraz grotę Matki Bożej. W 1991 r. odbył roczną formację w Instytucie Katolickim w Paryżu. Następnie wrócił do Zairu, aby w sąsiedniej parafii dokończyć budowę kościoła św. Fryderyka, która została sfinalizowana w 1993 r. Jednocześnie zajmował się działalnością socjalną: dożywianie dzieci, organizacja szkoły dla dziewcząt z biednych rodzin oraz kolegiów dla dzieci i młodzieży.
W 1996 r. powrócił jako proboszcz do parafii św. Atanazego na Mokali, gdzie wybudował budynek nowicjatu. Przez następne lata pracował w trudnym okresie wojny domowej, która doszczętnie zniszczyła kraj i doprowadziła do zmiany nazwy państwa. Nie był to już Zair, lecz Demokratyczna Republika Konga. W 1999 r. w czerwcu przyjechał do Polski, aby po 20 latach pobytu w Afryce poprawić stan swojego zdrowia. Został skierowany do pracy w diecezji Drohiczyńskiej w Mielniku n/ Bugiem.
W sierpniu 2003 r. wrócił do Kinszasy. Obecnie pracuje w parafii św. Franciszka Ksawerego w Masina, gdzie pełni funkcję proboszcza, prowadząc działalność o charakterze pastoralnym, edukacyjnym i socjalnym. Ostatnio udało się otworzyć w niej centrum informatyczne z 10 komputerami do dyspozycji parafian. W 2001 r. O. Jan Smaluch obchodził w Uszwi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.