Ks. Julian Zając

Ks. Julian Zając

Urodził się 1 września 1950 r. w Uszwi. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Technikum Ekonomicznym w Brzesku. W 1969 r. zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1975 r. z rak abpa Jerzego Ablewicza, a 8 czerwca odprawił w rodzinnej parafii Mszę św. prymicyjną. Pracował jako katecheta w parafiach: Paleśnica (1975-77), Gorlice (1977-83) Królówka (1983-86) Tropie (1986-92) Żeleźnikowa (1992-1993).
Od 1993 r. jest proboszczem w Woli Rogowskiej. W 2005 r. obchodził jubileusz 30 - lecia kapłaństwa.