Ks. Zygmunt Toboła

Śp. Ks. Zygmunt Toboła

Urodził się 1 stycznia 1951 r. w Uszwi. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku w roku 1969 i zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w którym ukończył 2 lata studiów, po czym w roku 1972 przeniósł się do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, które ukończył w 1976 r. , uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 23 maja 1976 r. w Bazylice Katedralnej w Gdańsku-Oliwie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa gdańskiego Lecha Kaczmarka. Następnie pracował jako wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (1976 - 1980) oraz Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu (1980 - 1983). Dnia 2 lutego 1983 roku - mając zaledwie 7-letni staż kapłański- decyzją ordynariusza diecezji gdańskiej, ks. bpa Tadeusza Gocłowskiego, został ustanowiony administratorem nowo erygowanej parafii pw. Św. Bernarda z Clairvaux, a 5 czerwca 1986 roku zamianowany jej pełnoprawnym proboszczem. Od 1991 roku pełnił także urząd wicedziekana Dekanatu Sopockiego. Po kanonicznym objęciu funkcji proboszcza, w tym samym roku ks. Zygmunt rozpoczął budowę nowej świątyni. Pierwszym zadaniem była budowa tymczasowej kaplicy, która była gotowa w sierpniu 1983 r. Budowę właściwej świątyni rozpoczął w 1984 r. W dniu 28 września 1986 r. bp. Tadeusz Gocłowski dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, który wcześniej został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaledwie po 5-ciu latach od rozpoczęcia budowy, w dniu 13 października 1991 roku wspomniany wcześniej biskup ordynariusz, dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła parafialnego.     Jednocześnie ks. Toboła zabiegał o tworzenie i formowanie wspólnoty parafialnej. Zawsze pogodny, mimo wielu problemów związanych z budową i duszpasterstwem, zjednał sobie serca parafian.
Niestety 20 sierpnia 1993 r., w dniu uroczystości odpustowej ku czci patrona kościoła i parafii, parę minut przed rozpoczęciem sumy ks. Zygmunt Toboła niespodziewanie umiera. 24 sierpnia 1993 r. abp Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski przewodniczył Mszy św. pogrzebowej koncelebrowanej przez blisko stu kapłanów z diecezji gdańskiej, elbląskiej i tarnowskiej, w obecności miejscowych parafian oraz rodaków z Uszwi. Ksiądz Zygmunt zgodnie ze swoją wolą został pochowany na terenie diecezji gdańskiej, której poświęcił swoje życie kapłańskie. W dowód wielkiego uznania dla Jego gorliwej służby, biskup ordynariusz Tadeusz Gocłowski - na prośbę parafian - wyraził zgodę na wykonanie grobu w posadzce bocznej kaplicy kościoła, który tak mozolnie wybudował. To niewątpliwie precedens i zarazem wielkie wyróżnienie dla ks. Zygmunta, gdyż prawo kanoniczne stanowi, iż pochówek w katakumbach, bądź podziemiach kościelnych, jest zarezerwowany dla biskupów i wyższych hierarchów kościelnych. Pozostałe osoby wierzące - w tym także duchowni - zwyczajowo są chowani na cmentarzach parafialnych. Palące się nieustannie na Jego grobie świece i świeże kwiaty świadczą o wciąż żywej pamięci wiernych.

Źródło: Grzegorz Toboła, Wspomnienie w 10-tą rocznicę śmierci, Kościół nad Uszwicą 27/2003