O. Władysław Zdunek

Ojciec Władysław Zdunek

Urodził się 23 marca 1936 r. w Uszwi, zmarł 7 czerwca 2018 r. w Kopenhadze. Rok po zdaniu matury w brzeskim gimnazjum wstąpił do Zakonu Redemptorystów i rozpoczął nowicjat w Braniewie. Jak sam wspomina, życie klasztorne w tamtych czasach było bardzo trudne: bieda, sześcioletnia rozłąka z rodziną, brak kontaktu ze światem. Po święceniach kapłańskich w 1961 r. przygotowywał się do pracy apostolskiej w tzw. drugim nowicjacie w Toruniu.     Działalność duszpasterska Ojca Władysława jest bardzo bogata. Najpierw pracował 2 lata w Warszawie. Potem przebywał w Tuchowie jako referent do spraw powołań zakonnych. W 1968 r. został skierowany do Gliwic, gdzie uczył religii młodzież szkół średnich oraz organizował duszpasterstwo studentów.
W latach 1968-71 studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu tytułu magistra powrócił do Gliwic i rozpoczął studia doktoranckie. W 1975 r. obronił pracę doktorską z zakresu psychologii wychowawczej. W styczniu 1976 r. wyjechał do Danii. Początkowo pracował wśród Polaków na wyspie Fionii, ucząc się równocześnie języka duńskiego. Po 3 latach został proboszczem dwóch parafii duńskich Nyborg i Assens. Działalność misyjną kontynuował w polskiej parafii św. Anny w Kopenhadze. Obecnie jest proboszczem parafii duńskiej pw. św. Mikołaja w dzielnicy Kopenhagi Hvidovre. Ojciec Władysław odprawia Msze św. nie tylko dla Duńczyków, ale także dla Polaków i Wietnamczyków. Angażuje się również w życie duńskiej Polonii.
Mimo działalności duszpasterskiej i polonijnej pracuje naukowo i popularyzatorsko. Opublikował wiele artykułów o tematyce teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, historycznej w "Informacjach Polskiej Misji Katolickiej w Danii", "Informatorze Polskim" oraz "Tygodniku Powszechnym".
26 sierpnia 2001r. w kościele parafialnym w Uszwi Ojciec Władysław Zdunek obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich, a 5 czerwca 2011 r. 50. rocznicę pracy duszpasterskiej.