Ks. Waldemar Wołek

KS. WALDEMAR WOŁEK

Urodził się 6 października 1985 r. w Brzesku. Wczesne dzieciństwo spędził w Rudzie Kameralnej. Następnie zamieszkał z rodziną w Uszwi, a później w Zawadzie Uszewskiej. Po ukończeniu miejscowej Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w brzeskim Liceum Ekonomicznym. W tym okresie angażował się w życie parafii jako lektor i kantor. Po zdaniu matury rozpoczął studia teologiczne i formację duchową w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W lutym 2012 r. obronił pracę magisterską pt. „Ksiądz Biskup Piotr Bednarczyk jako psycholog i pedagog”.  26 maja w katedrze tarnowskiej z rąk Bpa Andrzeja Jeża przyjął świecenia kapłańskie. 27 maja odprawił  w kościele parafialnym w Uszwi Mszę św. prymicyjną.