Ks. Łukasz Pawełek

Ks. Łukasz Pawełek

Urodził się 15 maja 1985 r. w Brzesku. Ma siedmioro rodzeństwa. Jego Mama –Teresa pochodzi z Gnojnika, a Tata - Julian z Uszwi. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości, kontynuował naukę w brzeskim Liceum Ekonomicznym. W tym okresie angażował się w życie parafii jako lektor i kantor. Należał również do młodzieżowej grupy apostolskiej. Oprócz śpiewu pasją Ks. Łukasza był taniec. Tańczył w zespołach folklorystycznych „Porębianie” i „Huncwoty” oraz założył zespół ludowy „Mali Uszwianie”. Po zdaniu matury rozpoczął studia teologiczne i formację duchową w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W lutym 2011r. obronił pracę magisterską pt. „Sylwetka duchowa ks. prałata Mariana Janiszewskiego”.  28 maja w katedrze tarnowskiej z rąk Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca przyjął świecenia kapłańskie. 29 maja odprawił w rodzinnej parafii Mszę św. prymicyjną.