Aktualności

Powitanie nowego Ks. Proboszcza

W niedzielę 9 sierpnia odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza naszej parafii - ks. Krzysztofa Tworzydły. Przewodniczył on sumie sprawowanej w intencji parafian oraz wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat Jan Kudłacz, ks. Kazimierz Kowalczyk i ks. Łukasz Pawełek. Obecny był także dziekan dekanatu Brzesko ks. prałat Józef Drabik, który odczytał dekret Biskupa Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża powołujący ks. Krzysztofa Tworzydłę na urząd proboszcza parafii św. Floriana w Uszwi. Z upoważnienia bpa ordynariusza ks. dziekan odebrał od nowego pasterza uszewskiej parafii wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności Kościołowi.

Nowy ks. proboszcz wspominał, jak kilkanaście lat temu odprawił w naszym kościele dwie Msze św. i wyraził uznanie dla parafian, którzy pod przewodnictwem ks. prałata Jana Kudłacza włożyli wiele trudu w odnowienie świątyni.  Podziękował także za życzliwe, ciepłe przyjęcie oraz prosił o modlitwę i pomoc w budowaniu wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym.

Słowa powitania skierowali do nowego ks. proboszcza przedstawiciele parafii:

Czcigodny Księże Proboszczu!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdecznie i z chrześcijańską miłością witamy Cię jako nowego pasterza parafii św. Floriana w Uszwi. Chrystus postawił Cię na naszej drodze, byśmy pod Twoim przewodnictwem wzrastali w wierze, dążąc do zbawienia, dlatego z ufnością powierzamy Ci kształtowanie naszych serc i sumień. Pragniemy, abyś od dziś czuł się naszym rodakiem i członkiem parafialnej rodziny. Zapewniamy, że będziemy Cię wspierać modlitwą, pomocą i pracą w Twej duszpasterskiej posłudze.

Życzymy Ci wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów, życzliwości ludzkich serc oraz wszelkiego dobra na lata pracy w naszej parafii. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie dla Ciebie siłą. Maryja – Matka Kapłanów niech otacza Cię płaszczem swojej matczynej opieki, a nasz patron Św. Florian chroni przed niebezpieczeństwami.

Księże Proboszczu, witaj w domu! Szczęść Boże na każdy dzień!

Fot. Alicja Kuc