Aktualności

W hołdzie bohaterowi

18 lipca odbyła się uroczystość upamiętniająca 100-lecie śmierci śp. ppor. Jana Zydronia – legionisty i oficera Wojska Polskiego.  Rozpoczęła ją Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Jana Kudłacza, który poświęcił także tablicę pamiątkową znajdującą się na grobie rodziców ppor. Jana Zydronia. Wydarzeniu towarzyszyło okolicznościowe spotkanie, podczas którego panowie z grupy teatralnej działającej przy Świetlicy Wiejskiej w Uszwi śpiewali pieśni patriotyczne oraz można było obejrzeć wystawę pamiątek i dokumentów związanych z postacią bohatera.

Jan Zydroń urodził się w Uszwi w rodzinie Jana i Heleny z d. Pasek. Miał sześcioro rodzeństwa. Jego brat – ks. Józef Zydroń wyświęcony w 1934 r. był długie lata proboszczem w Kaninie, gdzie został pochowany. Jan Zydroń ukończył Szkołę Podstawową w Uszwi. Następnie jako wyróżniający się uczeń kształcił się w bocheńskim gimnazjum. Jego kolegą z klasy był Leopold Okulicki - późniejszy generał Wojska Polskiego. Pod koniec 1915 r. Jan Zydroń przerwał naukę, by jako ochotnik wstąpić do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.  Walczył w 6 Pułku Piechoty na kresach wschodnich, a gdy Legiony rozwiązano, został wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski. Po zakończeniu I wojny światowej kontynuował naukę w bocheńskim gimnazjum, jednak ponownie opuścił szkołę, by po raz drugi wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Wkrótce otrzymał stopień podporucznika, został dowódcą kompanii I Kieleckiego Batalionu Etapowego i walczył na kresach. W tym czasie zapisał się na wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Wilnie. Poległ pod Wołpą 23 lipca 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jego ciało zostało pochowane przy stacji kolejowej w miejscowości Roś (dzisiejsza Białoruś), a potem przeniesione do zbiorowego grobu na cmentarzu tamtejszej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Podporucznik Jan Zydroń został odznaczony: Krzyżem Niepodległości, Medalem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Medalem Waleczności (dwukrotnie).

Obchody setnej rocznicy śmierci ppor. Jana Zydronia zorganizowała jego rodzina. Dzięki tej inicjatywie nasza społeczność poznała godną naśladowania postać lokalnego bohatera-patrioty, o którym dowódcy batalionu napisali: „W osobie jego baon nasz stracił jednego z najlepszych oficerów, który swoją pracowitością, sumiennością i odwagą zdobył sobie ogólne uznanie. Cześć bohaterowi, który walcząc o wolność i dobro Ojczyzny, przeszedłszy całą martyrologię Legionów polskich, padł w dniu 23 lipca br. na polu chwały”.

Informacje o ppor. Janie Zydroniu zostały zaczerpnięte z publikacji Romana Śledzia - wnuka siostry ks. Józefa Zydronia - Józefy Brzeskiej.

 Zobacz także relację Gościa Tarnowskiego

Fot. Alicja Kuc