Aktualności

Wizytacja kanoniczna

W dniach 7-8 marca w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża. Ks. biskup przyjechał do Uszwi w sobotę o godz. 1500. Najpierw odwiedził rodzinę wielodzietną oraz chorych. Następnie spotkał się z grupami parafialnymi: Grupą Krwi Chrystusa, Grupą św. Józefa, Akcją Katolicką, Modlitewną grupą SMS-ową, scholą Xenium, Dziewczęcą Służbą Maryjną, Liturgiczną Służbą Ołtarza, Grupą apostolską oraz ze Szkolnym Kołem Caritas.

Oficjalne rozpoczęcie wizytacji rozpoczęło się o godz. 1700 od powitania ks. bpa w drzwiach kościoła przez proboszcza parafii ks. prałata Jana Kudłacza, który wręczył ordynariuszowi diecezji tarnowskiej klucze do świątyni. Po powitaniu rozpoczęła się Msza św., podczas której ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania uczniom kl. VIII. W koncelebrze wzięli udział proboszczowie parafii dekanatu Brzesko z dziekanem ks. prałatem Józefem Drabikiem, kapłani rodacy - ks. Władysław Górak, ks. Łukasz Pawełek, ks. Waldemar Wołek oraz poprzedni wikariusz naszej parafii ks. Karol Góra.

W niedzielę ks. biskup odprawił uroczystą sumę, pobłogosławił dzieci, wygłosił homilię na wszystkich Mszach św. oraz uczestniczył w nabożeństwie Gorzkich Żali. Po Mszy św. o godz. 1600 ordynariusz diecezji tarnowskiej został pożegnany przez ks. proboszcza oraz przedstawicieli rady parafialnej.