Aktualności

Poświęcenie sztandaru Grupy Krwi Chrystusa

  „Dużo modlitwy, odwagi w Bogu i ufności w Krwi Chrystusa”

Św. Maria De Mattias

Dnia 2 maja br. w naszym kościele parafialnym, jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, odbyło się spotkanie modlitewne Grupy Krwi Chrystusa, które miało bardzo uroczystą i podniosłą oprawę. W godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem uwielbiano naszego Pana i Jego Matkę. Rozważaniu siedmiu przelań Krwi Chrystusa towarzyszyły fragmenty poezji – głównie utworów ks. Jana Twardowskiego. W czasie mszy św. celebrowanej przez proboszcza naszej parafii ks. prałata Jana Kudłacza - inicjatora powstania sztandaru procesyjnego, nastąpiło jego poświęcenie. Na awersie sztandaru znajduje się postać św. Marii De Mattias, a na rewersie wizerunek św. Jana Pawła II. W nabożeństwie uczestniczyli Państwo Danuta i Marek Białkowie - fundatorzy i wykonawcy sztandaru oraz „Czerwonego Różańca”.
Słowa „Modlitwy franciszkańskiej” niech będą wyrazem serdecznej wdzięczności za ten dar serca…

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego Pokoju.
     Abym wnosił:
Miłość
, gdzie panuje nienawiść.
Wybaczenie, gdzie panuje krzywda.
Wiarę, gdzie panuje zwątpienie.
Prawdę, gdzie panuje fałsz.
Nadzieję, gdzie panuje rozpacz.
Radość, gdzie panuje smutek.
Światłość, gdzie panuje ciemność.
   Spraw Mistrzu, abym umiał:
Nie tyle szukać pociechy,
co innych pocieszać.
Nie tyle szukać zrozumienia,
co innych rozumieć.
Nie tyle szukać miłości,
co innych miłować.
      Albowiem:
Dając, otrzymujemy.
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie.
Umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.
                                    św. Franciszek z Asyżu

Niech więc owoce Męki Pana będą życia bogactwem. Szczęść Boże!

                                                                       Grupa Krwi Chrystusa

fot. Małgorzata Zych