Aktualności

90. urodziny Ks. kan. Jerzego Rudnika

17 lutego obchodziliśmy 90. urodziny Ks. kanonika Jerzego Rudnika, który 26 lat pełnił funkcję proboszcza naszej parafii.  Mszę św. w intencji Jubilata odprawił Ks. proboszcz Jan Kudłacz, który podziękował Ks. kanonikowi za posługę duszpasterską i zaangażowanie w życie naszej wspólnoty. Dostojny Jubilat sprawował eucharystię w intencji parafian. W liturgię włączyli się członkowie Akcji Katolickiej oraz schola Xenium. Urodzinowe gratulacje i życzenia złożyli Ks. Jerzemu Rudnikowi przedstawiciele rady parafialnej, grup parafialnych, lokalnych stowarzyszeń, społeczności szkolnej, OSP oraz ludowego zespołu "Uszwianie". Dostojny Jubilat, zwracając się do Ks. proboszcza Jana Kudłacza, sióstr józefitek oraz parafian, podziękował za pamięć, troskę i życzliwość. Przemówienie było kilkakrotnie przerywane brawami. Uroczystość urodzinowa, pełna radości i wzruszeń, to bez wątpienia wyraz szacunku oraz sympatii, jakimi parafia darzy Dostojnego Ks. Jubilata.

Czcigodny Księże Kanoniku!

Dzisiaj nasza parafia dziękuje Dobremu Bogu za dziewięćdziesiąt lat Twojego życia. W tym szczególnym dniu pragniemy wyrazić Ci wdzięczność za wszelkie dobro, które było i jest naszym udziałem dzięki Twojej posłudze. Cieszymy się, że jesteś wśród nas. Dziękujemy Ci za to, że niestrudzenie trwasz na drodze swojego powołania. Cenimy Cię i szanujemy za  przykład Twojej  pobożności, skromności oraz gorliwej kapłańskiej służby przy ołtarzu, w konfesjonale i w codziennej rozmowie.

Drogi Księże Jubilacie! Cała parafia składa Ci dzisiaj gratulacje oraz z serca płynące życzenia urodzinowe.Życzymy dobrego zdrowia, sił, pogody ducha, czerpania radości z każdego dnia oraz ludzkiej życzliwości. Niech Pan Bóg wspiera Cię swoimi łaskami, a Matka Najświętsza otacza nieustanną opieką. Szczęść Boże!

  Wdzięczni parafianie

Zobacz także

 Fot. Janusz Legutko