Polska pod Krzyżem

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego w naszej Ojczyźnie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W obliczu wzmożonych ataków na Kościół, odchodzenia od wiary na całym świecie grupa chrześcijan z Fundacji Solo Dios Basta zaprosiła Polaków do wspólnej modlitwy pod jedynym znakiem zwycięstwa, jakim jest Krzyż Chrystusa.

Organizatorzy nabożeństwa „Polska pod Krzyżem” poinformowali, że zgromadziło ono w sumie 2 mln osób. W spotkaniu na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem, które odbyło się 14 września, uczestniczyło ponad 60 tys. osób. Wierni gromadzili się także na modlitwie w swoich parafiach. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej transmitowane przez Telewizję Polską obejrzało 1,2 mln osób. 

Także w naszej parafii łączyliśmy się duchowo z modlącymi się rodakami. Już o 16 zebraliśmy się w kościele parafialnym, by pod przewodnictwem scholi Xenium odśpiewać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie odmówiliśmy różaniec w intencji Ojczyzny i rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył  ks. proboszcz. Zaraz po Eucharystii rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w terenie. Symboliczny krzyż nieśli przedstawiciele dzieci, młodzieży, matki i ojcowie, a rozważania czytali członkowie Akcji Katolickiej. Na koniec ks. proboszcz poświęcił odnowiony krzyż i dziękując za wspólną modlitwę, udzielił wszystkim błogosławieństwa. 

                                                                                                                        Lucyna Wnęk