Misje Święte

W dniach 12-20 listopada 2016 r. nasza parafia przeżywała Misje Święte, które prowadził ks. prałat Andrzej Liszka - diecezjalny koordynator Grup Modlitewnych Ojca Pio. W programie rekolekcji znalazły się konferencje oraz liczne nabożeństwa, m.in. procesja na cmentarz, procesja Maryjna w Zawadzie Uszewskiej, misyjna szkoła modlitwy, które gromadziły wielu parafian. Na zakończenie misji ks. misjonarz poświecił krzyż misyjny oraz udzielił błogosławieństwa misyjnego. Był to wyjątkowy czas działania Ducha Świętego, czas modlitwy, otwarcia na Boże Słowo oraz okazja do naprawienia relacji z Panem Bogiem i ludźmi.

Poniżej zdjęcia z procesji Maryjnej oraz uroczystego zakończenia Misji Świętych.

Fot. Monika Zych