Triduum Paschalne

Wierni naszej parafii wzięli liczny udział w nabożeństwach Triduum Paschalnego. Do głębokiego przeżycia tych Świętych Dni przyczyniło się wiele osób. Duszpasterze przewodniczyli nabożeństwom, głosili Słowo Boże, świecili pokarmy oraz niestrudzenie służyli wiernym w konfesjonale. Siostry zakonne przyozdobiły kościół. Lektorzy, ministranci i DSM  przygotowali liturgię oraz czuwali przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Grupa młodzieżowa z ks. Katechetą wykonała dekorację Ciemnicy i Grobu oraz poprowadziła czuwanie w Wielki Piątek. Schola Xenium zaprezentowała montaż słowno-muzyczny dedykowany kapłanom naszej parafii. Strażacy z Uszwi i Zawady Uszewskiej pełnili honorową wartę przy Grobie Pańskim.

Fot. Ks. Jan Baran