Niedziela Palmowa

Uroczysta suma Niedzieli Palmowej zgromadziła licznych wiernych naszej parafii, którzy przybyli z tradycyjnymi palmami wielkanocnymi. Eucharystię celebrował ks. prałat Jan Kudłacz. Mękę Pańską śpiewali panowie z grupy teatralnej. Po Mszy św. wyruszyła procesja dookoła kościoła.  Odbył się także konkurs palm, który cieszy się coraz większą popularnością. Nie brakuje pomysłów i co najważniejsze chęci kultywowania tej pięknej ludowej tradycji.

Fot. ks. Jan Baran