Wiadomości z Kinszasy

Nsango ya Kinshasa, 28.02.2013.

Drodzy Przyjaciele Misji !

Zainaugurowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary otwiera nowe perspektywy  dla Kościoła  i  ludzi dobrej woli. Potrzebne jest głębsze przemyślenie  naszej wiary w świecie tak bardzo się zmieniającym, trzeba nam  od nowa wypłynąć na głębię, aby odrodzić się duchowo, aby jeszcze  bardziej upodobnić się do Chrystusa przez godne wyznanie  wiary i  głoszenie jej na zewnątrz poprzez dawanie dobrego świadectwa o Jezusie Chrystusie oraz zawierzenie Mu bez granic. Rok Wiary w naszej Archidiecezji Kinshasa kładzie nacisk na nową ewangelizację, czyli użycie nowych metod przekazu, bo Ewangelia się nie zmienia, Jezus jest ten sam dziś i  jutro.W tym celu zmieniony został program katechizacji dzieci do chrztu, I Komunii Świętej oraz przedłużono o rok formację katechetyczną. Kładzie się nacisk, aby dzieci, młodzież, dorośli bardziej świadomie przeżywali pierwszy kontakt z Chrystusem przez chrzest św. Wprowadzono obowiązkowo ceremonie przygotowujące na to wielkie wydarzenie  od pierwszej niedzieli  Wielkiego Postu. Każda parafia wg swoich  możliwości może te ceremonie uczynić bardziej czytelne. Do głównych ceremonii należy : znak krzyża na czole, aby myśli były skierowane na Boga ; na ustach, by mówić tylko to, co Boże ; na uszach, by słuchać Boga i Jego Słowa. Następne to scrutinium, czyli modlitwa nad wybranymi,  imię chrzestne, egzorcyzm, namaszczenie olejem katechumenów i w Wielką Sobotę Chrzest Święty dla tych trzech grup. Z powodu dużej liczby kandydatów można wybrać delegatów, a pozostali w przyjmą sakrament chrztu w okresie wielkanocnym. Każda parafia przedłożyła na zebraniu dekanalnym program wypracowany przez komisję formacji stałej dla wszystkich grup czy dzieł na parafii. Nasza parafia wzięła sobie za cel formacji  Credo. Ta sama komisja odpowiedzialna za formację stałą na parafii organizuje pogłębioną  formację odnośnie Wiary. Każdego miesiąca rozważamy jeden akt wiary. Pomysł wybudowania  Drogi Krzyżowej  na terenie przypominającym Górę Tabor, dla upamiętnienia  Roku Wiary  został zrealizowany. 15 lutego w piątek o godz. 10  Droga Krzyżowa została poświęcona z udziałem licznych wiernych z parafii i okolic. Jest zwyczajem, że w czasie Wielkiego Postu różne grupy chrześcijan organizują pielgrzymki  do miejsc poświęconych  modlitwie Męki Pańskiej, dlatego nasz pomysł może być zalążkiem oazy modlitewnej dla naszego dekanatu.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Przyjaciół Misji i proszę o modlitwę.

O. Jan Smaluch  RDC