Kolędnicy misyjni 2011

"NSATU NZAMBI, NSATU KUZABA”

By dzieci mogły poznać Boga i zdobywać wiedzę

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia o godz. 13.00 w naszym kościele miało miejsce tradycyjne posłanie kolędników misyjnych.  Specjalną modlitwę rozesłania odmówił Proboszcz parafii ks. prałat Jan Kudłacz:

„Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław te dzieci, które, jako kolędnicy misyjni, pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.”

Młodzież i dzieci podzieleni na grupy udali się do poszczególnych regionów parafii, aby zbierać fundusze dla swoich rówieśników w krajach misyjnych. W tym roku zbiórka będzie przeznaczona na budowę szkoły dla głuchoniemych w Kamerunie, na leczenie dzieci w szpitalach w Republice Środkowej Afryki oraz na remont szpitala w Zambii.

Fot. Monika Zydroń