Wizyta Abpa Anatole Milandou z Konga

21 września naszą parafię odwiedził Abp Anatole Milandou z Konga Brazzaville, który przyjechał do Polski z okazji obchodów 225 - lecia diecezji tarnowskiej. Jego wizyta w Uszwi była związana z osobą ks. proboszcza Jana Kudłacza, który przez 11 lat pełnił posługę misyjną w Kongo Brazzaville. Uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem dostojnego Gościa koncelebrowali księża z dekanatu Brzesko. Po procesyjnym wejściu do parafialnego kościoła, hierarchę powitał w języku francuskim ks. prałat Jan Kudłacz, który podkreślił, iż przeżywamy historyczną chwilę, gdyż pierwszy raz w dziejach parafii biskup z Afryki   sprawuje w naszym kościele Eucharystię. Wspomniał o misjonarzach z Uszwi- o. Janie Smaluchu i s. Salvatoris Smaluch. Prosił o modlitwę w intencji uszewskich parafian, kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz róż różańcowych, które wspierają swoją modlitwą dzieła misyjne.Abpa Milandou powitali również przedstawiciele parafii oraz s. Januaria, po czym ks. proboszcz zaintonował pieśń „Oto jest dzień”, śpiewając ją w języku kikongo : Kilmbu yayi Nzambi me sala

Ku zaskoczeniu zgromadzonych główny Celebrans rozpoczął sprawowanie Mszy św. od słów wypowiedzianych po polsku: „Pan z wami”. Homilia została wygłoszona w języku francuskim. Tłumaczył misjonarz z Konga ks. Bogdan Piotrowski. Arcybiskup zwrócił uwagę na obowiązek głoszenia Ewangelii przez każdego z nas, gdyż wszyscy jesteśmy powołani, aby być misjonarzami. Ważne jest, aby dawać świadectwo przynależności do Kościoła w środowisku, w którym żyjemy, aby przekazywać wiarę młodemu pokoleniu. Gość podziękował za pracę misjonarzy z Kościoła tarnowskiego oraz podkreślił znaczenie męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby: Nie możemy zapomnieć najwyższej ofiary, którą złożył kapłan diecezji tarnowskiej ks. Jan Czuba, który pracował w mojej diecezji i przelał swoją krew, aby Kościół w Kongo mógł wzrastać. Wyraził także wdzięczność za dar modlitwy, cierpienia i pomoc materialną dla misji: To znak miłości i braterstwa. Homilię zakończyły słowa: Niech Chrystus miłosierny błogosławi Waszą parafię, diecezję, Kościół w Polsce i w Afryce.

Na zakończenie Mszy św. Arcybiskup podziękował kapłanom i parafianom za wspólną modlitwę. Skierował także ciepłe słowa pod adresem ks. proboszcza Jana, który pełnił posługę misyjną w Jego kraju. Wyraził również wdzięczność, że Polska dała światu bł. Jana Pawła II.Uszewscy parafianie z serca zaśpiewali Gościowi z Konga Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy…Po udzieleniu pasterskiego błogosławieństwa przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie z liturgiczną służbą ołtarza oraz dziećmi. Ks. Abpa pożegnały brawa zgromadzonych. Ks. Abp był bardzo zadowolony z tego spotkania w naszej parafii. Zauważył licznie  zgromadzonych wiernych i piękny wystrój kościoła.

Zapewne każdy uczestnik tej niezwykłej Eucharystii doświadczył uczucia przekroczenia pewnych granic, nie tylko terytorialnych, ale także kulturowych, które nie stanowią żadnej przeszkody dla wspólnoty Kościoła tworzonej przez wiernych na różnych kontynentach.

Fot. Weronika Górka

Zobacz więcej zdjęć...