Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

 


Dzień Matki Boskiej Zielnej to popularna nazwa święta Wniebowzięcia NMP. Jest to jedno z ważniejszych świąt religijnych i najstarsze święto maryjne. Zaczęto je obchodzić jeszcze w Jerozolimie w V wieku. W dniu 15 sierpnia święci się kłosy zbóż, owoce, warzywa, zioła i kwiaty jako symbol duchowej dojrzałości Maryi i łask, którymi Bóg Ją obdarzył. W naszej parafii poświęcenie ziela odbyło się na każdej Mszy św. Podczas sumy ks. proboszcz Jan Kudłacz poświęcił także dwa wieńce dożynkowe, co roku tradycyjnie przynoszone do świątyni jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za zebrane plony. Jeden wieniec wykonali członkowie zespołu "Uszwianie", którzy złożyli na ołtarzu chleb upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów, a drugi przedstawicielki Zawady Uszewskiej. Ofiarowały One kosz winogron jako symbol Eucharystii i potrzebnego do jej sprawowania wina - owocu winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Liturgię Mszy św. ubogaciły pieśni w wykonaniu grupy śpiewaczej "Uszwianie".


Zobacz więcej zdjęć ...